Daha İyi Bir Dünya

Daha İyi Bir Dünya

Gezegen Dostu ve Kazançlı

Flomak Grubu işletme faaliyetlerinde sürdürülebilir bir yaklaşımı benimsemiştir. Başarımızın ardında gezegen dostu değerler sistemimiz yatmaktadır. Bu yaklaşımımız ahlak ilkelerine bağlı ve kar getiren değişim öncülerinden oluşan güçlü bir ağ oluşturmamızı sağlamıştır.

İşten Ötesi – Büyük Resim

BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler), bir yandan gezegenimizi korurken diğer yandan yoksulluğu bitirmeye, sağlık bakım hizmetlerini geliştirmeye, eğitime erişimi arttırmaya ve eşitsizlikleri gidermeye yönelik küresel bir seferberlik gösterme amacını taşır. Flomak Grubu BM 2030 yılı SKH’lerini desteklerken, kapsayıcı ekonomik kalkınmaya yardımcı sürdürülebilir uygulamalarla da bu hedeflerin karşılanmasına katkıda bulunur.

Güçlendirici İşletme Uygulamaları

Gelişime inanıyoruz. Flomak çalışanları, çeşitli yeteneklere sahip kişilerin kesintisiz eğitimle buluştuğu büyüyen bir topluluğun üyesidir. Ekibimiz ne kadar güçlüyse biz de o kadar güçlüyüz. Bu bilinçle, çalışan gelişimine yatırım yapıyor ve iş ortamlarımızın eşitliğe ve şeffaflığa dayalı olmasına önem veriyoruz.

Karbon Nötr Bir Gelecek

Flomak Grubu, 2035 yılına kadar karbon nötr olmaya kendini adamıştır.
Güvenli bir gezegen, sağlıklı bir nüfus ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma için dünyamızı korumamız şarttır. Karbon nötr bir gelecek için bugünden çevre dostu seçimler yapıyoruz.

Sertifika ve Ortaklıklarımız