Kurumsal Politikalar

Kurumsal Politikalar

Ahlaki İlkelere Bağlılığımızla Övünüyoruz

Benimsediğimiz ilkeler, mevcut uygulamalarımız ve geleceğe yönelik hedeflerimizin net bir resmini ortaya koymaktadır. İş süreçlerimizin temelinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bilinci yatmaktadır, insanlara ve çevreye karşı davranışlarımızdan asla ödün vermeyiz. Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimize ahlaki ilkeler çerçevesinde yaklaşma ilkemizle uyumlu iş süreçleri geliştirdik. Flomak Grubu Yönetim Kurulunca onaylı ilkelerimiz aşağıda verilmiştir:

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

İşletmemizin gereksinim duyduğu bir kavram olan kapsayıcılık, tüm işe alım süreçlerimizin temelini oluşturur. Ücret, eğitim, çalışan faydaları, beceri geliştirme ve çalışanları elde tutma konularında şeffaflık ve adalet ilkelerine bağlıyız.

İndir

İnsan Hakları Politikası

İşletmemizin genelinde insan haklarına saygı duyuyoruz. Yalnız ahlaki bakış açımızı paylaşan ortaklarla iş birliği yapıyor, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin milli kanunlarına uygun hareket ediyoruz.

İndir

Çevre Politikası

Gezegenimizin sağlıklı ve uzun ömürlü olması için çabalıyoruz. İşletmelerimiz çevre dostu olabilmek için üstün gayret gösterir ve dış paydaşlarımızdan da aynı gayreti göstermelerini bekleriz.

İndir

Çalışma Standartları Politikası

İş faaliyetlerimizin temelinde insan faktörü yatmaktadır. Tüm yasal çalışma standartlarına uygun hareket ediyoruz ve çalışanlarımızın şartlarını sürekli iyileştirmeye çalışıyoruz. Birlikte çalıştığımız her kurumdan da aynısını bekliyoruz.

İndir

Modern Kölelik Yasası Beyannamesi

Kölelik ve insan kaçakçılığıyla mücadele taahhüdümüzün temelini bu beyanname oluşturmaktadır. Bu beyanname, Mesleki Ahlak Kurallarımız, Kurumsal Politikamız ve BK Modern Kölelik Yasası (2005) ile de uyumludur.

İndir