Kültür ve Değerlerimiz

Kültür ve Değerlerimiz

Flomak Kültürü

Flomak Grubunun temelinde insanlar vardır. Ekibimizin gelişimine ve mutluluğuna sürekli yatırım yapmamızın sebebi budur. İlham verici, verimli, güçlendirici ve şeffaf bir çalışma ortamı oluşturmaya gayret ediyoruz. Daha büyük çaplı bir sosyal ve ekonomik kalkınmaya olan bağlılığımız öncelikle tüm çalışma alanlarımızda her gün gösterdiğimiz kendi gelişimimizle başlar.

Aşağıdaki yedi temel ilke ve değerimizin her birine tıklayarak bizi farklı kılan şeyler hakkında daha fazla bilgi edilebilirsiniz.

Sorumluluk Bilinci

Flomak, tüm faaliyetlerinde sosyal ve çevresel etkileri her zaman göz önünde bulundurur.

Örnek Olma

Kurumumuz şeffaflığı teşvik eder ve katılımı destekler.

Merak Duyma

Girişimcilik ruhumuz bizi statükoyu sorgulamaya teşvik eder.

Yenilikçilik

Ürün geliştirme konusunda sınırları zorlayan bir yaklaşımla hareket ederiz.

Yetkinlik

Sürekli öğrenme, kurum kültürümüzün bir parçasıdır.

Şeffaflık

Açıklık, adalet ve dürüstlük. Flomak, iş faaliyetlerinde ahlak ilkelerine uygun hareket etmenin gerekliliğine inanır.

Hız

Yeni dünyanın ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz. Son teknoloji çözümleri hızlı bir şekilde sunuyoruz.

Sorumluluk Bilinci

Flomak, tüm faaliyetlerinde sosyal ve çevresel etkileri her zaman göz önünde bulundurur.

Örnek Olma

Kurumumuz şeffaflığı teşvik eder ve katılımı destekler.

Merak Duygusu

Girişimcilik ruhumuz bizi statükoyu sorgulamaya teşvik eder.

Yenilikçilik

Ürün geliştirme konusunda sınırları zorlayan bir yaklaşımla hareket ederiz.

Yetkinlik

Sürekli öğrenme, kurum kültürümüzün bir parçasıdır.

Şeffaflık

Açıklık, adalet ve dürüstlük. Flomak, iş faaliyetlerinde ahlak ilkelerine uygun hareket etmenin gerekliliğine inanır.

Hız

Yeni dünyanın ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz. Son teknoloji çözümleri hızlı bir şekilde sunuyoruz.